Vad är trombocyter?

Trombocyter, blodplättar, är en del av blodet tillsammans med röda blodkroppar, vita blodkroppar och plasman. Har du för få trombocyter i blodet kan du lida av sjukdomen trombocytopeni. Om du har ett väldigt högt värde av trombocyter kan du lida av en blodsjukdom.


trombocyterTrombocyter är ett cellfragment som finns i blodet tillsammans med vita och röda blodkroppar. Deras uppgift är att upptäcka skador i blodkärlen och stoppa blödningar.

Trombocyter skapas i benmärgen och cirkulerar sedan runt i blodet med hjälp av hjärtat. Trombocyter har till skillnad mot blodkropparna ingen cellkärna och räknas därför inte som celler utan som cellfragment. De är också mycket mindre och färre. De lever i blodet i åtta till tio dagar innan de förstörs.

Trombocyter stoppar blödningar

Trombocyter läker sår i blodkärlen genom att dra sig till det skadade området, klibba ihop sig i varandra och bilda en propp. Trombocyterna innehåller också ett visst ämne som behövs för att blodet ska koagulera.

Olika trombocyt-värden

Vi har ungefär 150-400 miljarder trombocyter per liter blod i vår kropp. Skiljer sig denna mängd kan de ge en indikation på någon sjukdom.

Om du har en lägre nivå av trombocyter i blodet lider du av trombocytopeni. Denna sjukdom kan vara gå över av sig själv, men vid riktigt låga nivåer krävs behandling. Först och främst behandlas den bakomliggande orsaken till att du lider av trombocytopeni. Men vid riktigt låga nivåer krävs trombocyttransfusioner och/eller kortison. Läs mer om trombocytopeni här.

Om värdet är högt beror det oftast inte på något alls. Vid en infektion eller liknande ökar bildningen av trombocyter, men den återställs sedan av sig själv.

Om värdet är väldigt högt, över 800, kan det dock bero på en blodsjukdom, exempelvis polycytemi. Vanliga symptom på polycytemi är lättstötliga blåmärken och blödningar på slemhinnor och hud. Läs mer om polycytemi här.