Lågt värde

Lågt värde av trombocyter, trombocytopeni, kan ge lättstötliga blåmärken och blödningar på hud och slemhinnor. Trombocytopeni kan läka ut av sig själv men ibland krävs behandling. Om värdet är riktigt lågt kan trombocytopeni leda till hjärnblödning.


Lågt värde

Lågt värde av trombocyter kan ge blåmärken och blödningar på huden och i slemhinnor.

Trombocytopeni – lågt värde

Trombocytopeni är ett sjukdomstillstånd där antalet blodplättar är färre än vanligt. Om värdet är väldigt lågt kan blödningar på slemhinnor och huden uppstå och även lättstötliga blåmärken. Blödningar kan också förekomma i leder, muskler och i hjärnan – även fast det är väldigt ovanligt.

Orsaker till trombocytopeni

Om du har drabbats av trombocytopeni har du en lågt värde på trombocyter i blodet. Detta har du antingen fått genom en minskad produktion av trombocyter eller så har du fått en ökad konsumtion av trombocyter.

Att kroppen producerar mindre trombocyter i benmärgen kan ha många orsaker. Anemi, akut leukemi, strålning, B12/folsyrabrist, alkoholmissbruk, behandling med cytostatika eller andra läkemedel leder alla till en minskad produktion.

Om din kropp plötsligt gör av med fler trombocyter än vad den normalt gör kan detta bero på olika sjukdomar som immunologisk trombocytopeni (ITP), heparininducerad trombocytopeni (HIT), hyperplenism, TTP/TMA, DIC eller nephropathia epidemica.

Farligt lågt värde

Oftast märker man ingenting om man har ett lågt värde av trombocyter. Det är först på ett värde under 20 som blödningar och blåmärken börjar uppstå. Trombocytopeni blir livshotande, så som hög risk för hjärnblödning, först på ett värde under fem. Detta är dock väldigt ovanligt.

Man ska dock tänka på att om man redan har ett lågt värde av trombocyter att man inte utsätter sig för slag mot huvudet eller liknande eftersom trombocyterna har svårt att läka sår när de är så få.

Behandling

Trombocytopeni är ett resultat av en annan sjukdom. Därför försöker läkaren först hitta orsaken till varför du har drabbats av trombocytopeni och sedan behandla denna bakomliggande orsak. Om blodplättarna är väldigt låga till antal krävs alltid någon form av behandling för att återställa balansen.

Behandling sker genom medicinering. Kortison är då förstahandsvalet då 75 procent av alla patienter svarar på kortisonbehandling. Vid akut behandling kan trombocyttransfusioner behövas.

Om man lider av brist på trombocyter ska man inte använda läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra. Fråga därför alltid ditt apotek innan du köper receptfri smärtstillande medicin om det innehåller acetylsalicylsyra.