Röda blodkroppar (erytrocyter)

Polycytemi är tillstånd som innebär för många röda blodkroppar i blodet. Har du för få röda blodkroppar så har du anemi, alltså blodbrist. Röda blodkroppar i urinen kan vara ett tecken på urinvägsinfektion.


röda blodkropparVad gör röda blodkroppar?

De röda blodkropparna har som uppgift att transporterar syre och koldioxid.

De är väldigt små om man jämför med de vita blodkropparna men betydligt större än blodplättarna. De är små för att de lätt ska ta sig fram in i de minsta blodkärlen.

För lite röda blodkroppar – blodbrist

Vid brist på röda blodkroppar så har du blodbrist, alltså anemi.

Symptom

Det vanligaste symptomet på blodbrist är trötthet. Du kan också få yrsel, hjärtklappning, huvudvärk och öronsus. Symptomen beror dock på hur långsamt eller snabbt du får blodbrist och om kroppen hinner anpassa sig.

Orsaker

Det finns flera orsaker till blodbrist så som låga järnnivåer, B12-brist, bakomliggande sjukdom eller inflammationer och infektioner.

Det finns även flera orsaken till att du kan få låga järnnivåer. Exempelvis att du av någon anledning förlorar mycket blod, så som vid kraftiga menstruationer och olyckor. Eller om du har behov av ökat järnintag under graviditet och pubertet. Vissa personer äter inte tillräckligt med mat som innehåller järn och de som lider av en tarmsjukdom kan ha problem med att ta upp järn från maten i tarmen.

Behandling

För att behandla blodbrist måste man behandla själva orsaken till blodbrist. Om blodbristen beror på järnbrist kan du ta järntillskott.

För mycket röda blodkroppar – polycytemi

Har du för många röda blodkroppar i blodet så ökar risken för blodpropp eller blödningar.

Symptom

Polycytemi kan ge huvudvärk, yrsel, synrubbningar och öronsusningar. Det är också vanligt att du får klåda efter att du har duschat varmt.

Orsaker till polycytemi

För många röda blodkroppar kan bero på polycytemia vera som är en sjukdom i benmärgen. Men det kan också bara vara en tillfällig förändring så som om du är uttorkad eller har en dålig syresättning.

Behandling

För att behandla polycytemi måste man behandla den bakomliggande orsaken till att du har för många röda blodkroppar.

Har du sjukdomen polycytemia vera så kan man minska antalet röda blodkroppar genom att tappa blod. Det finns även läkemedel som minskar bildningen av blodkroppar.

Röda blodkroppar i urinen

Om du har röda blodkroppar i urinen så är din urin något brunfärgad eller rosafärgat. Då kan du få lämna ett urintest för att kontrollera detta.

Den vanligaste orsaken till röda blodkroppar i urinen är urinvägsinfektion. Men ibland behöver blod i urinen inte betyda någonting.

Förstorade röda blodkroppar

Förstorade blodkroppar tyder ofta på blodbrist på grund av B12-brist.

Om du inte får tillräckligt med vitamin B12 så fastnar blodkropparna i utvecklingen. Omogna blodkroppar är lite större än färdigutvecklade blodkroppar.