Fakta

Vad är trombocyter?

Trombocyter, blodplättar, är en del av blodet tillsammans med röda blodkroppar, vita blodkroppar och plasman. Har du för få trombocyter i blodet kan du lida av sjukdomen trombocytopeni. Om du har ett väldigt högt värde av trombocyter kan du lida av en blodsjukdom.

Högt värde

Ett högt värde kan vara ett tecken på en blodsjukdom

Lågt värde

Har du lätt för att blåmärken och blödningar?

ITP

Sjukdom där immunförsvaret förstör trombocyter

Ge trombocyter

Behovet av trombocyter ökar. Ofta behövs extra trombocyter vid behandling av leukemi. Trombocytgivningen tar längre tid än en vanlig blodgivning, men en timme i månaden kan vara värt att offra med tanke på att du hjälper andra och räddar liv.

Vita blodkroppar (leukocyter)

För högt eller för lågt antal vita blodkroppar?

Röda blodkroppar (erytrocyter)

För högt eller för lågt antal röda blodkroppar?