ITP

Vid blodsjukdomen ITP förstör kroppens egna immunförsvar blodplättarna, trombocyterna, i förtid. Detta gör att du får ett lågt antal trombocyter i blodet vilket leder till blåmärken och blödningar som är svåra att stoppa.


ITP

Om du har riktigt låga nivåer av trombocyter kan du behöva trombocyttransfusion.

Vid blodsjukdomen ITP förstör kroppens egna immunförsvar, de vita blodkropparna, trombocyterna i förtid.

Normalvärdet på trombocyter i blodet är 150-400 miljarder per liter blod men vid ITP sjunker antalet trombocyter med fem till tio procent. Detta drabbar ungefär 4 av 100 000 personer varje år. Kvinnor drabbas oftare än män.

Olika varianter

Blodsjukdomen finns i flera varianter. Förr kallades dessa varianterna för akut eller kronisk ITP. Men dessa har nu bytt namn till:

  • Nydiagnostiserad ITP – om tillståndet har varat i kortare än tre månader
  • Persisterande ITP – om tillståndet har varat mellan 3 och 12 månader
  • Kronisk ITP – om tillståndet har varat i längre än ett år

Barn med ITP

Barn kan också drabbas av ITP men 90 procent av dessa bli friska inom ett halvår. Orsakerna till att barn drabbas är ofta någon typ av virusinfektion.  Ett typfall kan se ut på detta sätt: Ett friskt barn i två till fem års ålder får efter en virusinfektion, exempelvis luftvägsinfektion, plötsligt små blödningar på huden. Barnet kanske lättare får blåmärken och/eller blöder lätt från slemhinnor.

De flesta behöver inte någon medicinsk behandling utan sjukdomstillståndet läker ut av sig själv.

Vuxna med ITP

Vuxna drabbas oftare av kronisk ITP, och då är sjukdomen livslång. Det kan vara extra problematiskt för kvinnor med kronisk ITP då deras menstruation ofta blir kraftig och långvarig. Vilket kan ge järnbrist. Detta kan dock behandlas med medicinering.

Akuta blödningar

Det kan bli farligt om blödningarna uppstår i hjärnan eller någon annanstans inuti kroppen. Risken är dock mycket låg, 0,1-0,5 procent. Riskerna är störst vid kärlmissbildningar, slag mot huvudet eller användning av acetylsalicylsyra.

Orsaker till ITP

Det finns många orsaker till att man drabbas av ITP, så som läkemedel, infektioner eller ärftlighet. ITP kan också orsakas av andra sjukdomstillstånd så som hepatit C och hiv.

Molekylförändringar hos de molekyler som styr trombocyterna och en genförändring av den gen som styr rekryteringen av trombocyterna kan också vara en orsak.

Behandling

Om behandling krävs, beror på hur låga nivåer av blodplättar du har och om du har blödningar eller inte.

Om du har riktigt låga nivåer och slemhinneblödningar bör du läggas in på sjukhus. Behandling får du genom medicin, och då är kortison förstahandsvalet. I vissa fall kan man behöva operera bort mjälten och/eller ge trombocyttransfusioner.

Egenvård

  • Utsätt dig inte för risken att få hårda slag mot ditt huvud, ha exempelvis alltid en bra hjälm när du cyklar
  • Undvik vissa läkemedel så som acetylsalicylsyra och NSAID-preparat
  • Ha en första förbandslåda hemma ifall blödning skulle uppstå
  • Ha adrenalin i form av vätska hemma ifall en blödning skulle uppstå. Häll lite av denna vätska på en blöt kompress och tryck mot såret