Högt värde

Ofta innebär ett högt värde av trombocyter ingenting alls. Vid en inflammation, infektion eller kroppskada kan trombocyterna ökas tillfälligt. Men sjunker sedan snabbt tillbaka till normalläge. Om värdet däremot är väldigt högt, över 800, kan det bero på en blodsjukdom; vanligast blodsjukdomen polycytemi.


Väldigt högt värde – kan vara polycytemi

Högt värde

Huvudvärk är ett av symptomen för blodsjukdomen polycytemi.

En orsak till ett väldigt högt värde av trombocyter, över 800, kan innebära att man har drabbats av någon blodsjukdom, vanligast då Polycytemia vera.

Vid blodsjukdomen Polycytemia vera producerar kroppen för många röda blodkroppar, men det kan också finnas en överproduktion av vita blodkroppar och blodplättar (trombocyter). Detta leder till att blodet flyter långsammare i kroppen.

Symptom på polycytemi

  • Dålig cirkulation
  • Huvudvärk
  • Yrsel
  • Synrubbningar
  • Öronsusningar
  • Klåda efter varma bad

Orsaker till polycytemi

Orsaker till att man drabbats av polycytemi kan vara att man är uttorkad. Antingen för att man dricker för lite eller för att kroppen på något sätt gör av med mycket vätska.

Andra orsaker kan vara sjukdomar som påverkar andningen på olika sätt, exempelvis sjukdomen KOL.

Behandling av polycytemi

Läkaren försöker hitta orsaken till polycytemi och behandlar sedan själva grundsjukdomen. Exempelvis kan du få dropp om du är uttorkad eller sluta röka om sjukdomen påverkar syresättningen.

Vanligt är också att du tappar blod vid flera tillfällen för att minska antalet röda blodkroppar (och blodplättar). Det finns också läkemedel som minskar bildningen av blodkroppar.